Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla rodziców arrow Rada Rodziców
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Ocenianie kształtujące
ok
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Kontakt
 

Rada Rodziców

 

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 18.09.2018r. o godz.18.00 w sali 75.

  Dyrekcja szkoły

 

 

 

Dnia 29.09.2017r. odbyło się zebranie Rady Rodziców.
 
Do Prezydium Rady Rodziców wybrano :
 
1. Roman Pantoł                            -   przewodniczący 
2. Anna Rogus –Maj                      -   z-ca przewodniczącego  
3. Anna Żurawska                         -   sekretarz       
4. Chodorowska Katarzyna          -   komisja rewizyjna
5. Rafał Guła                                 -   komisja rewizyjna

   
 
 Uchwalono składkę w wysokości : 40 zł od jednego dziecka uczęszczającego do naszej szkoły lub  40 zł od rodziny- jeżeli jest więcej niż jedno dziecko w naszej szkole.

 
Proszę  dokonać wpłat  do  końca grudnia bieżącego roku kalendarzowego na konto  Rady Rodziców SP 11 w Mielcu :
PBS o/Mielec  49 8642 1168 2016 6805 5417 0001
 

Tel. do szkoły : 017 58 25 308  lub  017 58 25 436
 
 
 


  Prawo Oświatowe - Rada Rodziców

( dostępne w postaci dokumentu Microsoft Word)     word

 

Analiza przychodów  i rozchodów  konta  Rady  Rodziców  16.09.2015r. - 15.09.2016r.

 

stan na dzień  15.09.2015r  
  7 048.77 
 Przychody  
 wpłaty uczniów   6 650.00
 za makulaturę
  7 494.00
 prowizja z Allianz   5 752.03
   26 944.80
 Rozchody   
 nagrody dla uczniów  za zbiórkę makulatury
   1 250.58
 książki do biblioteki szkolnej oraz nagrody książkowe i dyplomy  10 816.47
 dopłata do zakupu dzieł Jana Pawła II   1 590.00
 organizacja zabaw choinkowych
  1 958.86
 bilety MKS dla uczniów /konkursy,zawody sportowe     502.00
 przewóz uczniów (olimpiady+konkursy)   1 357.80
 przejazd –Dzień Papieski- Częstochowa
  1 936.22
 badanie wody (zdatności do picia)
     288.20 
 dofinansowanie wycieczek szkolnych
  2 090.00
 opłaty bankowe      120.00
 pomoce naukowe- w tym fantom
    936.00
 materiały do plastyki- dekoracje szkoły
     580.64
 pasowanie na ucznia i urocz. szkolne
     621.50
wystawy okoliczn. ,Tydzień dla zdrowia, konkursy –org.-nagrody 
  2 232.42
 zdjęcia na gazetki szkolne     497.36
 Razem:
26 778.05 
   
 stan na dzień  15.09.2016r.   166.75

  

 

Regulamin Rady Rodziców
(dostępny w postaci programu Microsoft Word)
Word2007.png

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 582 53 08, email: sp11mielec@onet.pl
::
SP 11 Mielec © 2018