Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności arrow Dla ucznia arrow Informacje arrow KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH od 25 do 29 maja 2020r.
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Ocenianie kształtujące
ok
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH od 25 do 29 maja 2020r.

Konsultacje ósmoklasistów z nauczycielami, są dobrowolnymi, nieobowiązkowymi spotkaniami dla uczniów potrzebujących wytłumaczenia niezrozumiałych treści lub ewentualnej poprawy rocznej oceny z danego przedmiotu nauczania (zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem SP11 i kalendarzem roku szkolnego, nauczyciele wystawiają propozycje ocen do 22.05.2020r., następnie wychowawcy klas informują o tych propozycjach uczniów i ich rodziców). Nieobowiązkowość konsultacji wynika z tego, że nie są to zajęcia dydaktyczne. Podstawę programową obowiązkowo w dalszym ciągu szkoła realizuje zdalnie na odległość głownie poprzez platformę e-learingową.

Poszczególne klasy ósme podzielone zostały na grupy (przynależność do 1 czy 2 grupy tak jak na zajęciach z informatyki), tak aby przy dużym zainteresowaniu konsultacjami w sali nie przebywało więcej niż 12 osób. Poniższe harmonogramy nie uwzględniają konsultacji z przedmiotów artystycznych, wf-u i przedmiotów nadobowiązkowych. Uczniowie zainteresowani takimi konsultacjami zgłaszają chęć uczestnictwa wychowawcy klasy (drogą e-mail’ową) na zamieszczonym poniżej druku do dnia 27 maja 2020r.

Zapis na konsultacje
O terminie i miejscu (sali) wychowawca klasy poinformuje, każdego ucznia indywidulanie. Konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty (język polski, język angielski, matematyka) zaproponowane zostały w podwójnej ilości w stosunku do pozostałych przedmiotów.

Każdorazowo po odbyciu konsultacji danej grupy, opuszczona sala jest dezynfekowana przez pracowników obsługi szkoły. Uczniowie uczestniczący w konsultacjach zobowiązani są do podporzadkowania się rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie szkoły.

1.    Na teren szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą jednym wejście od strony ul. Smoczka 
2.    Przy wejściu dezynfekują ręce preparatem z zamieszczonego przy drzwiach aplikatora.
3.    Na terenie szkoły obowiązuje zasłonięcie ust i nosa tak jak w każdym miejscu publicznym.
4.    Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły tylko w czasie i miejscu wynikającym   z odbywania konsultacji.
5.    Uczniowie po terenie szkoły przemieszczają się tylko wyznaczonymi korytarzami.
6.    Bezwzględnie zakazuje się przemieszczanie uczniom klas starszych na segment dzieci młodszych.
7.    W razie konieczności uczniowie korzystają tylko z wyznaczonych toalet.
8.    Uczniowie starają się zachowywać między sobą 2 m odległości. 
9.   Uczniowie bezwzględnie podporządkowują się poleceniom w kwestiach sanitarnych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 
  
8a           8b
 8a  8b
 8c            8d
 8c  8d
 

< Poprzedni   Następny >
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2020