Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl

Szkola Podstawowa nr 11 w Mielecu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl    Aktualności
Organ prowadzący
 
mielec
Kanonizacja J. Pawła II

ja

Podstawowe informacje
 
koronawirus
 
Przekaż 1 % podatku
 
podatek
Ocenianie kształtujące
ok
 
prawa dziecka
 
 
Szkoła młodych patriotów
 
szkola
Nasza Szkoła
 
prezentacja
 
 
Szkoła bez przemocy
szkola
Nieprzeciętna Szkoła
 
Galeria zdjęć
 
galeria
Projekt Next step
   
projekt
 
 
BIP
biuletyn
Nowa jakość doskonalenia
 
nowa
Pierwsza Pomoc
 
pierwsza pomoc
Szkola Podstawowa nr 11 w Mielcu z Oddzialami Integracyjnymi im. Jana Pawla II :: www.sp11.mielec.pl
Szkoła pamięta
szkola
Weź nie truj
ESA
Nowe Numery Kontaktowe
kontakt
 

Egzamin ósmoklasisty 2020

Informacje dla zdających w SP 11

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp. (Uczniowie zostawiają wyłączone telefony po wejściu do szkoły, przed wejściem do sal egzaminacyjnych.)
5. Zdający przynoszą ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości zawierającym PESEL.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnego długopisu (z czarnym tuszem) i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Uczniowie, którzy wcześniej uczyli się za granicą przystępujący do egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego(w rękawiczkach).
8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną, małą butelkę z wodą.
9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Uczniowie nie przynoszą ze sobą własnego wyżywienia.
 


Czytaj całość...
Szanowni rodzice uczniów klas trzecich!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi organizacji klasy sportowej informujemy, że w  roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć  klasę czwartą sportową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie sportowe przebiegać będzie dwuetapowo:
1)    etap ukierunkowany mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonej dyscyplinie sportowej
2)    etap specjalistyczny  - wybór i szkolenie w dyscyplinie wiodącej (pływanie, piłka ręczna)


Czytaj całość...
Laurki dla mamy i taty

laurki
 
Uczniowie z klasy 4 i 5 przygotowali dla swoich rodziców piękne laurki z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Zapraszamy do obejrzenia naszej wystawy.
zobacz laurki
Nauczyciel plastyki
 


Nowe zasady zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej w roku szk. 2019/20

Książki i całe komplety podręczników (wraz z płytami CD do j. angielskiego, j. niemieckiego) prosimy przynosić spakowane w reklamówkach z dołączoną kartką z danymi ucznia (imię, nazwisko, klasa, numer w dzienniku,  ewentualne  braki do odkupienia przez ucznia). 
Reklamówki zostawiamy na  wyznaczonych stolikach w sali 93 (obok biblioteki).

W podanych niżej dniach w godzinach 8.30- 12.00 uczniowie przynoszą książki i podręczniki do biblioteki:
Czytaj całość...
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie SP11 w Mielcu

 
W związku z częściowym uruchomieniem szkoły (zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych, zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje dla uczniów klas 4-8) proszę o wnikliwe zapoznanie i zastosowanie się do obowiązujących od 25.05.2020 r. Procedur zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii  COVID-19 na terenie Szkoły  Podstawowej nr 11  z Oddziałami Integracyjnymi  im. św. Jana Pawła II w Mielcu.

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS STARSZYCH (4-8) od 01 do 05 czerwca 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN nasza Szkoła podstawę programową w dalszym ciągu realizuje zdalnie na odległość, głownie poprzez platformę e-learingową. Jednak dla uczniów, którzy potrzebują wytłumaczenia niezrozumiałych treści lub ewentualnej poprawy rocznej oceny z danego przedmiotu nauczania (zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem SP11 i kalendarzem roku szkolnego, nauczyciele wystawiają propozycje ocen do 22.05.2020r .,następnie wychowawcy klas informują o tych propozycjach uczniów i ich rodziców), Szkoła organizuje konsultacje. Aby zapewnić wszystkie standardy bezpieczeństwa sanitarnego oraz sprawną organizację i przebieg spotkań uczniów z nauczycielami, prosimy rodziców o zapisywanie uczniów na konsultacje na zamieszczonym poniżej druku.

Druk zapisu
i przesłanie go pocztą elektroniczną  swojemu wychowawcy klasy do dnia 27 maja 2020r. W związku z potrzebnym czasem na właściwą organizację, zgłoszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. O terminie i miejscu (sali) wychowawca klasy poinformuje, każdego ucznia indywidualnie. Wydrukowaną deklarację i podpisaną przez rodziców można dostarczyć do sekretariatu szkoły lub w dniu konsultacji przekazać nauczycielowi.


Czytaj całość...
W hołdzie Patronowi - uczniowie szkoły

  patron    „Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”
Jan Paweł II
„My się w domu dziś uczymy-artystycznie o Patronie Szkoły!”
Nauka w domu , „w zamknięciu” nie musi być nudna! Można ten czas wykorzystać na naukę, zabawę z rodzeństwem, pomoc w domu i jeszcze zrobić coś fantastycznego, a zarazem niezwykłego.
Uczniowie Szkoły Podstawowej  nr 11 w Mielcu oddali  hołd  Janowi  Pawłowi  II-Patronowi  Szkoły, realizując projekt  pt „ Uczniowie Jana Pawła II” ,  nagrywając film” W hołdzie Janowi  Pawłowi  II-Patronowi Szkoły”. Do tego niecodziennego wyzwania  przyczyniła się oczywiście setna  rocznica  urodzin świętego Jana Pawła II oraz rok 2020 –rokiem Jana Pawła II
 


Czytaj całość...
Biblioteka szkolna czynna od 25.05.2020 w godzinach: 8.30 -12.00


1.W pomieszczeniu biblioteki może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
2. Nie ma możliwości  wolnego dostępu do półek, korzystania z czytelni, komputerów.
3. Zwracane książki kładziemy w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza
4.Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą w razie potrzeby korzystać z biblioteki. Pozostali uczniowie muszą zgłaszać chęć korzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną  
5. Od 1.06.2020  biblioteka zaczyna zbierać podręczniki  i książki przed końcem roku szkolnego.

Harmonogram zwrotu wg nowych zasad zostanie podany na stronie internetowej szkoły 26.05.2020 r.


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

 
       
     

     kangurInstrukcja dla uczestnika konkursu

 

<< Start < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnia >>

Szkoła Podstawowa Nr 11 w Mielcu im. Jana Pawła II, ul. Warneńczyka 2, 39-300 Mielec, tel: (17) 787 54 50, (17) 787 54 54, email: sp11@miasto.mielec.pl
::
SP 11 Mielec © 2020